Aktiivinen nuorisopolitiikka – onko se sinua varten?

Tiesitkö, että suomalainen nuorisopolitiikka on aina tähdännyt nuorten asuin- ja elinolosuhteiden tärkeään parantumiseen. Nuorisopolitiikan avulla nuorilla on mahdollisuus saada heille tärkeissä asioissa äänensä kuuluviin. Vaikuttaa yhteiskunnallisissa asioissa, joka on juuri nuorisopolitiikan tarkoitus. Nuorisopolitiikka lähtee aina ja ainoastaan nuorten tarpeista.

Minkälaisia asioita nuorisopolitiikkaan sisältyy?

Eräs jo vuosia pinnalla ollut aihe on lasten ja nuorten pitkään jatkunut syrjäytyminen ja tietenkin syrjäytymisen ehkäisy. Käytännössä sekä alan viranomaiset ja toimijat, kaikki aikuisväestö ja etenkin toiset nuoret voivat toimia merkittävänä tekijänä syrjäytymisen ehkäisyssä.

Nuorisopolitiikan avulla nuorisolle halutaan tarjota mahdollisuus mielekkääseen elämään, johon kuuluu koulunkäynnin ja opiskelun lisäksi myös harrastamista ja ystävien tapaamista. Nuoren pitää saada kokea päivittäinen elämä turvalliseksi eli sellaiseksi, jossa nuorella on oma säännöllinen paikkansa.

Aikuisten ja nuorten kanssa päivittäin työskentelevät voivat hienovaraisesti tukea nuorten yhteisöllisyyttä. Tähän joukkoon kuuluvat esimerkiksi opettajat, terveydenhuoltohenkilöstö ja vanhemmat. Kunnilla ja kaupungeilla on ollut jo pitkään velvoitteena järjestää nuorille tekemistä esimerkiksi urheilutoiminnan ja nuorisotilojen avulla.

Tärkeät nuorisopoliittiset tavoitteet

  • Nuorelle halutaan peruskoulun jälkeen turvata pääsy opiskelupaikkaan ja työhön.
  • Nuorisopolitiikan tekemisellä halutaan puhutella myös työnantajia ja vaikuttaa heihin. Hyvänä esimerkkinä on kemianteollisuus, joka kouluttaa ja palkkaa työhön jo 16-vuotiaita peruskoulunsa päättäneitä nuoria. Vuoropuhelu siis nuorten ja esimerkiksi työnantajien välillä kannattaa aina.
  • Nuorten hyvään mielenterveyteen panostetaan muun muassa yhdessäolon, terveydenolon ja nuorten yhteistyön sekä mielekkäiden harrastusten avulla.
  • Kehitetään lastensuojelutoimintaa yhdessä nuorten kanssa antamalla nuorelle riittävää tukea matkalla aikuisuuteen.
  • Parannetaan yhteistyössä nuorten kanssa nuorison itsenäistä elämää, kuten työtä, opiskelua ja asumista.
  • Annetaan nuorille ilmaista talousneuvontaa, jolla ehkäistään velkaantumista ja asunnottomuutta.
  • Otetaan nuorten ääni kuuluviin asuinkunnan omissa asioissa ja esimerkiksi yhteisissä globaaleissa ongelmissa, kuten ilmastonmuutoksen ehkäisyssä.
  • Puututaan kiusaamiseen heti sen alkumetreillä ja vahvistetaan nuoren ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja.

Kyseisten toimien avulla edistetään sekä yksittäisten nuorten, koululuokkien ja nuorisopoliittisten tavoitteiden hyväksi tehtävää säännöllistä työtä. Nuorisolle halutaan taata sellainen polku yhteiskuntaan, jossa heidän elämällään on merkitys parhaillaan pyörivässä yhteiskunnassa. Tule sinäkin mukaan oman paikkakuntasi / nuorisoyhdistyksesi elämää parantavaan/pelastavaan työhön. Anna sinäkin osaltasi nuorelle iloa ja toivoa jokaiseen edessä olevaan päivään!

pursuitx-child