Kuka käyttää suomalaisessa politiikassa valtaa?

Politiikka on valtaa, jonka avulla vaikutetaan sekä yhteiskunnallisiin että valtioiden välisiin keskinäisiin suhteisiin. Vallan käytön on sanottu kiehtovan sellaisia henkilöitä, jotka haluavat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Valtaa voi käyttää oikein tai sitä voi käyttää väärin. Oikeusvaltioissa vallan käyttö perustuu lakiin, kun diktatuurisessa valtiossa puolestaan valtaa käyttää autoritäärinen hallinto.

Valtaa käytetään monin eri tavoin

Valtaa käytetään muuallakin kuin politiikassa. Ihmiset, kuten perheenjäsenet tai ystävät voivat joskus käyttää tiettyä valtaa läheistään kohtaan. Vallankäyttö ei aina ole perusteltua eikä mukavaa, mutta toisinaan sille on selkeät perusteet. Vanhemmat voivat neuvoa ja ohjata, eli käyttää valtaa alaikäistä lastaan kohtaan. Valta voi ulottua myös eläinmaailmaan, jossa omistaja käyttää valtaa lemmikkinsä tekemisiin tai päinvastoin lemmikki koittaa toisinaan ohjailla omistajaansa. Koira esimerkiksi voi pyytää lenkille tai leikkimään, kun omistajaa väsyttää työpäivän jälkeen. Usein kuitenkin omistaja selkeästi piristyy, hakee koiran valjaat ja sitten lähdetään reippain mielin ulos yhdessä!

Minkälaiset valjaat sinun koirallasi on? Koiran valjaat voivat olla kävelyvaljaat tai vetovaljaat, tärkeintä on, että koira viihtyy niissä. Heijastavat koiran valjaat ovat paikallaan silloin, kun lenkki tehdään talvisaikaan tai illan pimeydessä, jolloin näkyvyys saattaa olla huono. Jos taloudesta ei vielä löydy valjaita, niin hanki mieleisesi koiran valjaat kätevästi verkosta.

Yleisesti vallan väärinkäyttö tarkoittaa lehdistön ja opposition “kuriin laittamista” kontrolloimalla lehdistöä ja vaientamalla oppositio ajatuksineen ja mielenilmauksineen. Vallan väärinkäyttöä voi toisinaan esiintyä myös niiltä tahoilta, joihin yhteiskunta lähes täydellisesti luottaa. Usein vallan käyttäjänä, on se sitten poliittista valtaa tai ei, esiintyy vain yksittäinen ihminen omine mielipiteineen.

Jokainen 18-vuotta täyttänyt kansalainen voi myös “käyttää valtaa” äänestämällä eduskunta- ja presidentin vaaleissa. Oletko sinä käyttänyt säännöllisesti äänioikeuttasi? Tutustutaan seuraavaksi poliittisiin tahoihin sekä henkilöihin, jotka käyttävät valtaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

  • Presidentti

Presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö, jonka toimenkuvaan kuuluu ulkopolitiikan johtaminen yhdessä valtioneuvoston kanssa. Presidentti nimittää korkeimman oikeuden tuomarit ja useimmat virkamiehet, sillä hän on kansalaisten valitsema valtion päämies.

  • Pääministeri

Pääministeri on jokaisessa valtiossa erittäin tärkeä henkilö. Jos presidentti on estynyt toimenkuvansa hoitamisesta, pääministeri sijaistaa häntä kyseisenä aikana. Pääministerin toimenkuvaan kuuluvat myös asioiden käsittelyn johtaminen valtioneuvoston yleisistunnossa ja hallitusohjelmien toimeenpano. Pääministerillä on runsaasti valtaa niin sisäpolitiikassa kuin myös tärkeässä Eurooppa-politiikassa.

Parlamentaarinen demokratia, eli Suomen poliittinen järjestelmä

Suomessa on perinteisesti ajateltu, että valta jakautuu presidentin ja hallituksen välillä. Muutokset perustuslaissa ovat kuitenkin aina säädelleet valtaa eri henkilöille ja instansseille. Parlamentaariseen demokratiaan kuuluukin niin sanottu monipuoluejärjestelmä. Yleisesti puhutaan myös saatavilla olevan ja käytettävän vallan kolmijako-opista. Vallan kolmijako-oppi jakaantuu tärkeää lainsäädäntövaltaa käyttävän eduskunnan, parlamentaarista toimeenpanovaltaa käyttävän valtioneuvoston ja oikeuslaitoksen kesken, joka on ratkaisuissaan riippumaton päätäntä- ja toimeenpanovallasta.

Poliittisten puolueiden ja etujärjestöjen käyttämä valta

  • Poliittiset puolueet ja järjestöt

Minkälainen on poliittisten puolueiden merkitys suomalaisessa demokratiassa? Käytännössä poliittiset puolueet ja niiden yksittäiset edustajat voivat kannanotoillaan herättää erilaisia mielipiteitä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tunnetun poliitikon mielipiteitä kuunnellaan yleensä hyvin tarkasti ja niistä ollaan joko samaa tai eri mieltä. Suomalaisessa yhteiskunnassa on helppoa nousta tunnetuksi vaikuttajaksi esittämällä esimerkiksi käänteentekeviä tai poikkeavia näkökohtia yhteiskunnallisista asioista. Puolueet käyttävät vaikutusvaltaansa paikallisten kunnanvaltuutettujen ja vaaleilla valittujen kansanedustajien kautta.

  • Etujärjestöt

Etujärjestöjen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu neuvotella sekä keskenään että valtiovallan edustajien kanssa tärkeistä yhteiskunnallisista asioista. Tunnetuimpia etujärjestöjä ovat yksittäiset eri tuotannonalojen järjestöt sekä työntekijöitä että työnantajia edustavat työmarkkinajärjestöt pätevine työmarkkinajohtajineen.

  • Vapaaehtois- ja kansalaisjärjestöt

Vapaaehtois- ja kansalaisjärjestöjen merkitys yhteisen hyvinvoinnin edistäjänä on viime vuosina entisestään kasvanut. Vapaaehtois- ja kansalaisjärjestöjä tarvitaan yksittäisille kansalaisille kuuluvien asioiden ja niiden parantamisen puolestapuhujina. Tunnettuja kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjä ovat nuoriso-, eläkeläis- ja senioriryhmät, erilaiset neuvontajärjestöt, maanpuolustus- ja rauhanjärjestöt, kylä- ja kotiseutuyhdistykset sekä kasvatus-, tiede- ja maailmankatsomusyhdistykset. Ei siis muuta kuin valitsemaan se juuri sinua eniten kiinnostava järjestö, joka tuntuu omalta ja jossa on sekä mukava toimia että vaikuttaa yhteisten asioiden puolesta!

pursuitx-child