Miksi yrittäjyyden tukeminen on politiikan kannalta niin tärkeää?

Yrittäjyys on tärkeä osa Suomen taloutta, ja sitä tulisi tukea merkittävällä tavalla. Miksi näin on?

Tänä päivänä pienten ja keskisuurten yritysten eli pk-yritysten rooli kansantaloudessa lienee tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin, ja luvut puhuvat tässä puolestaan. Tilastojen mukaan pk-yritykset työllistävät tänä päivänä jopa yli 60 prosenttia kaikkien yritysten työvoimasta. Lisäksi näiden yritysten liikevaihto on vuosien aikana alkanut hipoa jopa suurten yritysten tuottamia liikevaihdon lukemia.

Yrittäjyyteen motivoiminen sekä yritysten kasvun tukeminen luovat uusia työpaikkoja, jotka nostattavat kansantaloutta ja tuovat maahan uusia verotuloja, joiden avulla taas hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ja oikeuksia voidaan pitää yllä. Tässä mielessä poliitikkojen rooli Suomen päättäjinä sekä yrittäjien tukijoina ja puolestapuhujina on äärimmäisen tärkeä.

Yrittäjän uraa on tuettava

Yrittäjäksi tuleminen ei käy yhdessä yössä. Ei ainakaan Suomessa. Itse asiassa muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomessa yrityksen perustaminen ottaa eniten aikaa ja valtavan määrän paperisotaa.

Monelle aloittelevalle yrittäjälle juuri alkuaskeliin liittyvä paperisota on pitkä ja monimutkainen prosessi, jossa kynnys oman yrityksen perustamiseen voi kasvaa jopa liian suureksi. Tässä mielessä alkuprosessin helpottaminen ja paperisodan keventäminen olisi loistava apu aloittelevien ja erityisesti nuorten yrittäjien arkeen, kun useat eri toimenpiteet voitasiin hoitaa yhdessä ja samassa paikassa.

Lisäksi uusien yrittäjien saamiseksi markkinoille esimerkiksi rahoituksen lisääminen olisi yksi ensimmäisistä askeleista. Itse asiassa erilaisten starttirahojen myöntäminen on kasvanut viimeisten vuosien aikana ja osoittanut samalla, miten uusien yrittäjien rahoittaminen parantaa myös työmarkkinoita.

Suurimpana ongelmana lienee kuitenkin edelleen rahoituksen yksipuolisuus, joka kallistuu suurten yritysten puoleen. Näin erityisesti pienen yhden tai kahden ihmisen yrityksen tai toiminimen mahdollisuudet saada valtion tukea tai rahoitusta ovat vielä suhteellisen pieniä. Tätä myötä nimenomaan vakuudettomat yrityslainat ovat saaneet enemmän jalansijaa suomalaisten pk-yritysten parissa. Toisin kuin useammat pankit, nämä yrityslainapalvelut eivät edellytä hakijaltaan tilinpäätöksiä tai liiketoimintasuunnitelmaa, jolloin myös aloittelevan yrittäjän mahdollisuudet saada lainaa ovat kasvaneet huomattavasti.

Yrittäjyys on Suomessa vielä varsin riskialtista

Moni haaveilee yrittäjyydestä, mutta kyseessä on Suomessa edelleen varsin riskialtis päätös. Tätä myötä erityisesti pienten yritysten kohdalla heikko sosiaaliturva nousee usein niin suureksi haasteeksi, että haaveet yrittäjyydestä murenevat jo alkulähteillä.

Yksi näkökohta, johon poliitikkojen tulisikin kiinniittää yhä enemmän huomiota, on yrittäjien sosiaaliturvan parantaminen. Samalla tapaa yrittäjillä ei tänä päivänä ole palkansaajien tapaan oikeutta toimeentulotukeen ja lisäksi mahdollisuudet vastaanottaa muita tukia ovat myös pienemmät. Nämä riskit ovat todella suuria ja jarruttavat usein monen unelmia kokeilla siipiään yrittäjinä.

Yllä mainitut näkökohdat ovat vain muutamia esimerkkejä, sillä yrittäjyyttä elinkeinona säätelevät lait ovat yrittäjän näkökulmasta varsin tiukkoja. Nykyiset lait eivät otakaan kunnolla huomioon sitä todellisuutta, että yrittäjyys ei ole palkkatyöhön verrattuna vakaa ja tasainen ammatti. Monissa tapauksissa yrittäjä kohtaa työttömyyttä, tekee töitä vain osa-aikaisesti tai vaihtelee yrittäjyyden ja palkkatyön välillä. Näissä tilanteissa yrittäjyys osoittautuu usein lain edessä kompastuskiveksi ja evää yrittäjältä monia tukia ja oikeuksia, joista taas palkansaaja voi nauttia lähes poikkeuksetta.

Yrittäjyys on parhaimmillaan antoisa ja mielenkiintoinen ammatti, jossa ihminen pääsee toteuttamaan itseään vapaammin ja motivoituneemmin kuin monessa palkkatyössä. On kuitenkin totta, että yrittäjyys on Suomessa edelleen riski, ja tämän vuoksi poliitikkojen tulisi tukea yhä enemmän yrittäjien uraa työmarkkinoiden ja kansantalouden kasvattamiseksi ja parantamiseksi.

pursuitx-child